English
|
|
|
چهارشنبه 8 بهمن 1393   
دانشگاه در روز برفی
حضور روسای دانشگاه های استان در دانشگاه تفرش
نهمین نشست شورای هماهنگی دانشگاه های استان
یادمان شهدای گمنام
دانشجویان نقشه برداری
نمای کلی دانشگاه
ساختمانهای احداثی خیرین یعقوبی نسب،قلم چی و زنده یاد علیمیرزایی