رویدادها

پیام تبریک هیئت رئیسه دانشگاه جهت ارتقاء مرتبه علمی دکتر حبیبی و دکتر  بنی عامریان

پیام تبریک هیئت رئیسه دانشگاه جهت ارتقاء مرتبه علمی دکتر حبیبی و دکتر بنی عامریان

هیئت رئیسه دانشگاه تفرش در پیام جداگانه ارتقاء مرتبه علمی دکتر محمد حبیبی عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و دکتر زهرا بنی عامریان عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک را به دانشیاری تبریک گفتند.

ادامه مطلب

پیام تبریک هیئت رئیسه دانشگاه جهت ارتقای مرتبه علمی اعضای محترم هیات علمی

هیئت رئیسه دانشگاه تفرش در پیام جداگانه ارتقاء مرتبه علمی دکتر عبدا... کیانژاد،دکتر بهزاد به نبیان از اعضای محترم هیات علمی گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری و دکتر محمودرضا شاهوردی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران را به استادیاری تبریک گفتند.

ادامه مطلب
تفاهم نامه "فرصت مطالعاتی اساتید" بین توزیع برق استان مرکزی و دانشگاه تفرش منعقد شد
برای اولین بار در کشور،

تفاهم نامه "فرصت مطالعاتی اساتید" بین توزیع برق استان مرکزی و دانشگاه تفرش منعقد شد

رئیس دانشگاه تفرش گفت: برای اولین بار در کشور تفاهم نامه فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه در توزیع برق استان مرکزی با حضور مدیرکل دفتر تحقیقات و فناوری اطلاعات توانیر بین دانشگاه تفرش و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی منعقد شد.

ادامه مطلب
اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه سازه‌های نانو لیفی در دانشگاه تفرش راه اندازی شد

اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه سازه‌های نانو لیفی در دانشگاه تفرش راه اندازی شد

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش گفت: اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه سازه‌های نانو لیفی در دانشگاه تفرش باهدف انجام تحقیقات در تولید و کاربرد در حوزه‌های مختلف راه‌اندازی شد.

ادامه مطلب