دفترچه تلفن

تعداد بازدید:۳۳۷

برای تماس مستقیم با واحد موردنظر در ابتدای شماره داخلی 36241 را قرار دهید (کد شهر تفرش 086 می باشد).

 

واحد (به ترتیب حروف الفبا)

شماره داخلی

شماره مستقیم

آزمایشگاه  الکترونیک

332

آزمایشگاه مکانیک خاک

307

اداره انفورماتیک و فناوری اطلاعات

600 و 622

اداره بهداشت و مشاوره

452

اداره تحصیلات تکمیلی

274

اداره تربیت بدنی

557

اداره تغذیه (آقای امینی)

450

اداره حراست

232 و 233

36233417

اداره نقلیه

419 و 420

امور اداری و کارگزینی

اداری 310 و کارگزینی 309

امور حق التدریس (خانم عباسی)

275

امور شاهد و ایثارگر

561

امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

631 و 629

انبار دانشکده برق

331

انبار مرکزی

634 و 302 و 328

انتظامات خوابگاه الزهرا و یاسین

628

انتظامات خوابگاه پسران

353

انتظامات خوابگاه کوثر

628

انتظامات دانشکده علوم پایه

343

انتظامات دانشکده مهندسی

342

انتظامات ساختمان کلاسها3

588

انتظامات ورودی شهرک

404

بیمه  تکمیلی (آقای غفاری)

421

تأسیسات خوابگاهها

511

خدمات آموزشی

618 و 269

دانش آموختگان

273 و 473

دبیر خانه مرکزی

335

36233817

دبیرخانه هیأت جذب

322

دفتر آزمایشگاه شیمی

313

دفتر آزمایشگاه فیزیک

426

دفتر حقوقی، امور قراردادها

422

دفتر کلاسها ساختمان 3

596

دفتر نظارت و ارزیابی

364

روابط بین الملل

572

روابط عمومی

320

36233131

ریاست

222

36233385

رئیس اداره خوابگاهها

515

رئیس اداره رفاه

512

سالن ورزشی

471

سایت کامپیوتر

435

کارتکس

405

کارشناس خوابگاه برادران

514

کارشناس خوابگاه خواهران

507

کارشناس فرهنگی نهاد

455

کارگاه ریخته گری

367

کارگاه عمومی

227

کارگاه مکانیک

412

کارگاه نقشه برداری

333

کتابخانه (پایان نامه و فهرست نویسی)

پایان نامه 336 و فهرست نویسی 339

کتابخانه (مخزن)

337

کمیسیون موارد خاص

512

گروه ریاضی

251

گروه صنایع

256 و 257

گروه عمران . نقشه برداری

258 و 259

گروه فیزیک

251

گروه معارف اسلامی

247

گروه مکانیک

263

گروه مهندسی برق

261 و 262

گروه مهندسی شیمی

350

مدیر اجرایی نهاد - واحد خواهران

433 و 456

مدیر امور آموزشی

479

مدیریت امور پژوهشی

601

36233125

مدیریت بودجه و تشکیلات

632

مدیریت دانشجویی

508

مدیریت فرهنگی

540

36233241

مرکز رشد

36233529

مسئول کتابخانه مرکزی

338

36233126

مسئول نهاد رهبری

567

36233123

معاون مالی

222

36233659

معاون مدیر آموزش

479

معاونت آموزش

267

36233124

معاونت دانشجویی و فرهنگی

522

36233418

مهمانسرای اساتید

407