پیام ریاست دانشگاه

« پیام ریاست دانشگاه »

  

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در راستای اعتلای علمی و فرهنگی جوامع بشری و ارضای عطش کمال طلبی و میل فطری انسان به کشف حقایق و شناخت عالم هستی، نقش ویژه و برجسته ‏ای را ایفاء می‏نمایند. گام برداشتن در این راه و کسب علم و معرفت بر عهده همه ابناء بشر بوده و برمبنای اعتقادات اسلامی مسئولیتی مضاعف را متوجه ما می‏ سازد، چرا که رسول مکرم اسلام حضرت محمد (ص) طلب علم را بر هر مسلمانی فریضه و تعلیم و نشر آن را زکات علم دانسته است. بر اساس همین آموزه‏ ها و باورها است که ما رسالت آموزشی، پژوهشی و پرورشی خود را جهانی و فرامرزی می‏دانیم، و البته ایفای این رسالت را به سهم خود، در دانشگاه تفرش دنبال می‏ نمائیم.

دانشگاه تفرش در طول بیش از ربع قرن فعالیت توانسته کارنامه درخشانی را ارائه نماید. به طوری که امروزه نام دانشگاه تفرش در رتبه‏ بندیهای مختلف و ارزیابی‎‏های آموزش عالی غالباً در بین دانشگاههای برتر کشور جلوه ‏گر می‏باشد. این دانشگاه با برخورداری از اعضاء هیئت علمی مجرب و امکانات مناسب آموزشی، پژوهشی، ورزشی، رفاهی و خدماتی، دانش ‏آموختگان شایسته و برجسته‏ ای به جامعه تحویل داده که برای این دانشگاه کسب اعتبار نموده نام آن را زبانزد ساخته‏ اند.

برخورداری از محیط طبیعی مطبوع و آرام، وجود نیروهای جوان و پرانگیزه، شرایط ویژه سکونت و حضور در این دانشگاه، موجب تقویت ارتباط بین اعضاء هیئت علمی و دانشجویان براساس احترام متقابل و کسب تجربه‏ های ویژه از زندگی جمعی گردیده و برای دانشجویان امکان کسب مهارت برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی را نیز علاوه بر آموزشهای دانشگاهی میسر ساخته است.

به تمامی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنانی که دانشگاه تفرش را برای تحصیل و فعالیت علمی و اشتغال خود انتخاب نموده و به جمع ما در این دانشگاه می‏ پیوندند خوش ‏آمد گفته، امیدوارم بیش از پیش بتوانیم شرایط مناسب در خور یک محیط نمونه آموزشی و پژوهشی را فراهم نمائیم.

 

محمدقاسم سحاب

رئیس دانشگاه تفرش