مشاهیر تفرش

تعداد بازدید:۴۱۳۰
 • پروفسور محمود حسابی (فیزیکدان برجسته ایرانی)
 • دکتر ابراهیم پارسا (پدر علم گیاه شناسی ایران)
 • دکتر توران میرهادی (اولین دندانپزشک ایران)
 •  پروفسور پروانه وثوق (بنیانگذار هماتولوژی و آنکولوژی نوین در ایران)
 • شیخ طبرسی (دانشمند بزرگ ایرانی)
 • استاد ابوالقاسم سحاب (موزخ و نویسنده)
 • استاد عباس سحاب (پدر کارتوگرافی ایران)
 • پروفسور اردشیر قوام زاده (پزشک ایرانی و  استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • استاد مظاهر مصفا (استاد دانشگاه، شاعر و مصحح برجسته معاصرایران )
 • حکیم نظامی (شاعر)
 • استاد حسینعلی نکیسا (استاد آواز و موسیقی ایران)
 • دکتر عبدالحسین میرسپاسی (روانپزشک ایرانی و از پایه گذاران روانپزشکی ایران)
 • دکتر اسماعیل میر فخرایی (مجری و تهیه کننده برنامه های علمی تلویزیون)
 • استاد فتحعلی واشقانی (استاد خوشنویسی)
 • استاد عبدالله دوامی (استاد موسیقی)

کلید واژه ها: تفرش مشاهیر تفرش