اخبار

تفاهم نامه همکاری آموزشی تربیت و استخدام  در زمینه هوانوردی و جهانگردی  بین دانشگاه تفرش و بخش خصوصی امضاء شد
تفاهم نامه همکاری آموزشی تربیت و استخدام در زمینه هوانوردی و جهانگردی بین دانشگاه تفرش و بخش خصوصی امضاء شد

رییس دانشگاه تفرش گفت: تفاهم نامه همکاری آموزشی تربیت و استخدام در زمینه هوانوردی، جهانگردی، هتلداری و صنعتی با حضور نماینده مردم شهرستانهای تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و تیم سرمایه گذاری بخش خصوصی بین این دانشگاه و بخش خصوصی امضاء شد.

خدمات الکترونیک

پست الکترونیکی دانشگاه
ارسال درخواست خدمات
اتوماسیون اداری
دانلود مقالات علمی
دریافت فیش حقوقی
تغییر رمز اینترنت دانشگاه
اتوماسیون تغذیه
اتوماسیون فرهنگی مهر
اتوماسیون خوابگاه
بانک جزوات اساتید
بانک نرم افزاری
مدیریت وب سایت اساتید