آشنایی با دانشگاه

آشنایی با دانشگاه تفرش

 

 

 

در اسفند ماه سال 1365 نخستین گام در راه تاسیس  دانشگاه در شهر تفرش با هدف پرورش متخصصین و محققین متعهد و تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه از سوی شورای گسترش دانشگاهها

برداشته شد. سرانجام در تیرماه 1366 کلنگ احداث آن با پیگیریهای نماینده وقت دکترحیدری زده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر متصدی اجرای طرح و راه اندازی این دانشگاه گردید.

در  مهرماه سال 1367دانشگاه تفرش به عنوان واحدی از دانشگاه امیرکبیر تهران فعالیت علمی خود را با پذیرش 53 دانشجو در رشته ریاضی کاربردی آغاز و در سال   1385 با موافقت

شورای گسترش آموزش عالی کشور به واحدی مستقل ارتقاء یافت.

در طرح مصوب دانشگاه تفرش هفده دانشکده و چهار مرکز تحقیقاتی با چهل و پنج گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشدو دکتری طراحی گردیده است.

 این دانشگاه در حال حاضر دارای 2130 دانشجو (1834 نفرکارشناسی، 294 نفر ارشد، 12 نفر دکتری) است که در 7 رشته  مشغول به تحصیل می باشند. 15 رشته به مقطع کارشناسی و 17 رشته

به مقطع کارشناسی ارشد و  2رشته به مقطع دکتری اختصاص دارد طبق  برنامه تدوین یافته، تعداد رشته ها و دانشکده ها افزایش خواهد یافت.

هم اکنون دانشگاه تفرش دارای  70هیأت علمی تمام وقت می باشد.

دانشکده‌های فعلی این دانشگاه از این قرار هستند:

 • دانشکده مهندسی برق
 • دانشکده مهندسی صنایع
 • دانشکده مهندسی مکانیک
 • دانشکده مهندسی عمران و نقشه‌برداری 
 • دانشکده مهندسی شیمی
 • دانشکده ریاضی
 • دانشکده فیزیک

رشته‌های مقطع کارشناسی

 • مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیالات
 • مهندسی برق - الکترونیک
 • مهندسی برق - کنترل
 • مهندسی برق - قدرت
 • مهندسی عمران - نقشه برداری
 • مهندسی عمران - عمران
 • مهندسی صنایع- تکنولوژی صنعتی
 • مهندسی شیمی
 • ریاضی - محض
 • ریاضی - کاربردی
 • فیزیک
 • ریاضیات وکاربردها

رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد:

 • مهندسی عمران - نقشه برداری - فتوگرامتری
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی
 • مهندسی صنایع - بهره‌وری سیستم
 • مهندسی صنایع - صنایع
 • مهندسی برق - الکترونیک
 • مهندسی برق- کنترل
 • مهندسی برق - قدرت
 • مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
 • ریاضی کاربردی - انالیز عددی
 • ریاضی محض - هندسه
 • فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان
 • فیزیک - هسته‌ای

مقطع دکتری:

مهندسی برق (کنترل)

ریاضی گرایش گراف جبری