آشنایی با دانشگاه

تعداد بازدید:۱۹۲۳۸

آشنایی با دانشگاه تفرش

 

 

 

در اسفند ماه سال 1365 نخستین گام در راه تاسیس  دانشگاه در شهر تفرش با هدف پرورش متخصصین و محققین متعهد و تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه از سوی شورای گسترش دانشگاهها

برداشته شد. سرانجام در تیرماه 1366 کلنگ احداث آن با پیگیریهای نماینده وقت دکترحیدری زده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر متصدی اجرای طرح و راه اندازی این دانشگاه گردید.

در  مهرماه سال 1367دانشگاه تفرش به عنوان واحدی از دانشگاه امیرکبیر تهران فعالیت علمی خود را با پذیرش 53 دانشجو در رشته ریاضی کاربردی آغاز و در سال   1385 با موافقت

شورای گسترش آموزش عالی کشور به واحدی مستقل ارتقاء یافت.

در طرح مصوب دانشگاه تفرش هفده دانشکده و چهار مرکز تحقیقاتی با چهل و پنج گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشدو دکتری طراحی گردیده است.

 این دانشگاه در حال حاضر دارای 2500 دانشجو است که در 8 رشته  مشغول به تحصیل می باشند. 12 رشته به مقطع کارشناسی و 21 رشته به مقطع کارشناسی ارشد و  2 رشته به مقطع دکتری اختصاص دارد طبق  برنامه تدوین یافته، تعداد رشته ها و دانشکده ها افزایش خواهد یافت.

هم اکنون دانشگاه تفرش دارای  85 هیأت علمی تمام وقت می باشد.