دفتر ریاست

تعداد بازدید:۸۹۴۱

رئیس دفتر ریاست :  آقای میثم حیدری

مسئول دفتر ریاست: آقای شاپور عسکری

کارمند دفتر ریاست: خانم زهرا خلچانی تفرشی

 

شماره تلفن دفتر ریاست دانشگاه :       ۳۶۲۴۱۲۲۲ - ۰۸۶ -     ۳۶۲۲۷۳۸۵ - ۰۸۶

شماره فکس دفتر ریاست دانشگاه :     ۳۶۲۲۷۸۱۴- ۰۸۶     

ایمیل دفتر ریاست:      riasat@tafreshu.ac.ir