دفتر ریاست

تعداد بازدید:۱۳۹۳۰

 

 مدیر حوزه ریاست:

                سرکار خانم مهندس اعظم عسکری            

                                          

شماره تماس:    08636241222

08636227385 و 08636227659

                                   شماره نمابر :  ۳۶۲۲۷۸۱۴- ۰۸۶                                 

پست الکترونیکی:

riasat@tafreshu.ac.ir