صدور حکم اولیه نشریه ارغوان/ حکم اولیه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تفرش در مورد نشریه ارغوان صادر شد

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۶:۲۰ کد : ۴۲۸۸ رویدادها
تعداد بازدید:۹۹۵
به دنبال چاپ و نشر نخستین شماره نشریه ارغوان؛ به صاحب امتیازی انجمن اسلامی پیشرو دانشگاه تفرش، کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، وفق دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی؛ با حضور اعضا تشکیل و حکم اولیه نشریه صادرگردید.

دکتر علی پارسیان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  تفرش ضمن اعلام این خبر گفت: طبق ماده44 دستور العمل اجرایی ضوابط  ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، این رای ظرف مدت بیست روز (کاری) از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و درخواست تجدیدنظر در شورای فرهنگی دانشگاه است و در صورت عدم اعتراض در مهلت تعیین شده قطعی محسوب می شود.


( ۱۱ )

نظر شما :