اخبار

انتصابات جدید در دانشگاه

دکتر حمیدرضا صبا رئیس دانشگاه تفرش طی احکامی دکتر علی کاظمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق را به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و دکتر محمد جواد عبدالهی فرد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق را به مدت دو سال به سمت سرپرست گروه مهندسی الکترونیک منصوب و طی نامه ای از زحمات دکتر آرش کریمخانی مدیر گروه سابق مهندسی الکترونیک و همچنین دکتر علی مددی مدیر گروه سابق مهندسی کنترل دانشکده برق تشکر و قدردانی نمودند.

ادامه مطلب
تکمیل عملیات نصب و آغاز راه اندازی نرم افزار آذرسا و پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه

تکمیل عملیات نصب و آغاز راه اندازی نرم افزار آذرسا و پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه تفرش از تکمیل عملیات نصب و آغاز راه اندازی نرم افزار آذرسا و پورتال کتابخانه مرکزی این دانشگاه همزمان با ایام خجسته دهه کرامت و میلاد مبارک حضرت معصومه (س) و امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع خبر داد.

ادامه مطلب