بازدیدرئیس دانشگاه تفرش از اردوی های جهادی

۱۴ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۹ کد : ۵۲۳ رویدادها
تعداد بازدید:۵۱۲

روز دوشنبه 12مردادماه سال جاری دکتر محمد قاسم سحاب رئیس دانشگاه تفرش از اردوهای جهادی مسقردر روستاهای منطقه رودبار شهرستان تفرش بازدید نمودند


نظر شما :