برگزاری نشست مجمع عمومی خیرین دانشگاه تفرش

۰۷ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ کد : ۵۳۲ رویدادها
تعداد بازدید:۲۸۸

 

 

 

 

براساس هماهنگی بعمل آمده با هیات مدیره محترم انجمن تفرشیها وبنیاد پروفسور حسابی درروز یکشنبه مورخ ۹۴/۵/۴ ضمن برگزاری جلسه مردادماه انجمن تفرشیها، هیات موسس بنیاد خیرین حامیان دانشگاه تفرش با حضور رییس محترم دبیرخانه ستاد خیرین وزارت علوم تحقیقات وفناوری گردهم آمده تاسیس این بنیادرا اعلام ومفاداساسنامه بنیادرابه اطلاع عموم حاضرین رسانده وپس از آن افراد حاضردر جلسه اقدام به تکمیل فرم عضویت در بنیاد نموده براین اساس اولین جلسه بنیاد خیرین این دانشگاه برگزار گردید.

 

سپس طبق اساسنامه ، انتخابات اولین هیات امناء بنیاد برگزار گردید و اعضاء اصلی و علی البدل هیات امناء انتخاب شدند.

 

شایان ذکر است در این جلسه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر صلاحی، فرماندار محترم شهرستان تفرش جناب آقای کریم حمیدوند،آقایان مهندس حسابی، مهندس قلم چی، مهندس سحاب ، اعضاء محترم انجمن تفرشی ها ، خیرین گرانقدر و رئیس  محترم دبیرخانه کمیته خیرین وزارت علوم جناب آقای مهندس سلیمانی حضور داشتند.

یادآور می شود دانشگاه تفرش از ابتداءبا مساعدت مادی ومعنوی خیرین گرانقدر احداث گردیده وتا کنون از کمکهای این عزیزان بهره مند بوده وهمواره مورد حمایت آنان خواهد بود.

 
 

 

 

 

           

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما :