اطلاعیه جایابی اماکن کارآموزی تابستان ۱۳۹۵

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۴۰ کد : ۶۸۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۲۷
اطلاعیه جایابی اماکن کارآموزی تابستان ۱۳۹۵
 
 

 قابل توجه دانشجویان کار آموز و مسئولین دفاتر دانشکده های  دانشگاه تفرش

دانشجویانی که قصد انجام کار آموزی در تابستان سال 5139 دارند می‏توانند از هم اکنون  لغایت 20/2/95 اقدام و با قطعی کردن کار آموزی خود نسبت به ثبت نام درس و اخذ واحد کارآموزی از طریق پورتال آموزشی از تاریخ95/02/18 لغایت 95/02/22به پورتال آموزش مراجعه و نسبت به اخذ این درس اقدام نمایند.                                                                         .

  یاد آوری:

  •  اخذ فرم درخواست انجام دروس عملی در اماکن صنعتی  و تکمیل آن از سایت دانشگاه تفرش درپورتال آموزش (قسمت اطلاعیه های کار آموزی)قبل از ثبت نام الزامیست .
  •  
  •  دانشجویانی که مکان کار آموزی آنها  با رشته تحصیلی مطابقت دارد و خود با مشاوره اساتید و ریاست گروه نسبت به انتخاب مکان کار آموزی اقدام و یا از سامانه جایابی اماکن / کارآموزی(http://karamouzi.irost.org بهرمندمی شوند:
  •  بایستی ضمن تائیدریاست محترم گروه و حراست دانشگاه اطلاعات لازم را در فرم درخواست دروس عملی تکمیل و در بدو ثبت نام فرم  و مدارک لازم را تحویل  دفتر کار آموزی  نموده و در پرتال اقدام به ثبت نام نموده و پرینت ثبت نام /موافقت محل کار آموزی / فرم درخواست دروس عملی به تائید حراست و ریاست گروه را تحویل دفتر کار آموزی دهند.
  • جهت احذ پذیرش از واحد صنعتی دانشجو خود شخصا" بایستی  قبل از ثبت  نام به محل کار آموزی پیشنهادی  مراجعه  وموافقت صنعت را جهت ثبت نام به مسئول کار آموزی  ارائه نماید و در صورت نیاز به مکاتبه با واحد های صنعتی جهت پذیرش نامه لازم را از دفتر کار آموزی دانشگاه جهت انجام مراحل بعدی اخذ کنند .
  • مراحل بعدی را در هنگام ثبت نام با اخذ ارائه نامه پذیرش از صنعت حضوری به دانشجویان یاد آور میشویم ضمن اینکه مراحل و چرخه کار آموزی و راهنمایهای لازم در سایت دانشگاه (پرتال آموزشی )و قسمت معاونت پژوهشی لینک کار آموزی به همراه فرمهای کامل موجود می باشد .
  • مدارک پایان کار آموزی :
  • گزارش کار /گواهی کار کرد کار آموزی از محل کار آموزی در سربرگ رسمی  و مهمور به مهر و امضاء  بالاترین مقام محل کار آموزی /تکمیل و ارائه فرم ارزشیابی صنعت از دانشجو و دانشجو از صنعت و فرم حضور و غیاب (موجود در سایت دانشگاه تفرش قسمت کار آموزی)

                                                                                     دفتر کار آموزی دانشگاه تفرش                   

 

 
 
 
 

 


نظر شما :