اطلاعیه تمدید سنوات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۷ کد : ۷۳۲۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۴
اطلاعیه تمدید سنوات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه

**********

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند ضروری است کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که سنوات مجاز تحصیل آنان به اتمام رسیده است تا تاریخ 30/11/1402 به شرح ذیل اقدام به تمدید سنوات خود نمایند:

مهلت مشخص شده تمدید نمی‌گردد و دانشجویانی که در مهلت مقرر اقدام به تمدید سنوات ننمایند مشمول وضعیت ترک تحصیل خواهند گردید.

دانشجویان مقطع کارشناسیارشد:

*دانشجویان متقاضی تمدید سنوات نیمسالهای پنجم و ششم موظفند فرم درخواست تمدید سنوات را پس از تکمیل و اخذ تأییدیه‌های لازم مندرج در فرم مربوطه، به اداره تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

*دانشجویانی که تا پایان نیمسال ششم موفق به دفاع از پایان‌نامه خود نمی‌گردند برای تمدید سنوات نیمسال هفتم به بعد علاوه بر انجام فرآیند فوق نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص نیز دارند.

دانشجویان مقطع دکتری:

* دانشجویان دکتری پس از تصویب پیشنهاد رساله حتی در سنوات مجاز تحصیل نیز موظف به تکمیل و ارائه فرم گزارش پیشرفت آموزشی و پژوهشی از رساله خود میباشند. ثبت نیمسال تحصیلی بعدی برای هر دانشجو منوط به ارائه و تأیید این فرم از نیمسال قبلی میباشد.

*دانشجویان متقاضی تمدید نیمسال نهم نیاز به تأیید استاد راهنما از طریق تکمیل فرم گزارش پیشرفت و تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری (نیمسال نهم به بعد) دارند.

*دانشجویان متقاضی تمدید سنوات نیمسال دهم نیاز به تکمیل فرم گزارش پیشرفت و تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری (نیمسال نهم به بعد) و اخذ مجوزاز شورای تحصیلات تکمیلی دارند.

*دانشجویان متقاضی تمدید سنوات نیمسال یازدهم به بعد نیاز به تکمیل فرم گزارش پیشرفت و تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری (نیمسال نهم به بعد) و اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص دارند.

توجه:

* دانشجویان گرامی جهت دریافت فرمها به وبسایت دانشگاه/معاونت آموزشی/ فرمها مراجعه نمایند.

* دانشجویان مشمولی که مهلت معافیت تحصیلی آنان به اتمام رسیده است پس از اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موارد خاص صرف نظر از شماره نیمسال آموزشی نیاز به اخذ مجوز از پلیس 10+ را دارند. در این خصوص پس از اخذ مجوز از کمیسیون برای پیگیری امور باید با اداره تحصیلات تکمیلی هماهنگ نمایند.

*دانشجویان گرامی برای اخذ مجوز از کمیسیون از طریق سامانه سجاد / کمیسیون موارد خاص اقدام نمایند.

 

                        اداره تحصیلات تکمیلی

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۴۰۲

( ۲ )

نظر شما :