پروژه های عمرانی در دست اجرا

۱۰ فروردین ۱۳۹۴ ۲۴
یادمان شهدای گمنام دانشگاه
ساختمان اداری یعقوبی نسب
ساختمان کلاسهای آموزشی
نمای داخل ساختمان کلاسها۱۳۹۴/۱/۲۶
ساختمان کلاسها ۱۳۹۴/۱/۲۶
درب جنوبی دانشگاه
قرائت خانه شماره 2 قلم چی
ساختمان مرکز بهداری 15 مهر
اتاق شورا و گردهمایی زنده یاد کاریابی
سالن اجتماعات حاج ابراهیم نصیر
میدان اندیشه  استاد عباس  سحاب
دریاچه مصنوعی دانشگاه
یادمان شهدای گمنام
موزه تاریخ طبیعی دانشگاه
نصب گلدسته های مسجد
دریاچه مصنوعی
ساختمان آموزشی حاج حسین یعقوبی نسب شهریور
پارکینگ مسقف  خیر ساز  دانشگاه
دریاچه مصنوعی۲۴ آذرماه
دریاچه مصنوعی دانشگاه  20دی ماه
ساختمان اداری حاج عبدالحسین یعقوبی نسب ۱۷ آبان ۹۵
ساختمان اداری حاج عبدالحسین یعقوبی نسب ۱۷ آبان ۱۳۹۵
دریاچه مصنوعی شانزدهم آبان ۹۵
دریاچه مصنوعی شانزدهم آبان ۱۳۹۵