پروژه های عمرانی در دست اجرا

۱۰ فروردین ۱۳۹۴ | ۰۷:۱۳ ۲۴
دریاچه مصنوعی شانزدهم آبان ۱۳۹۵
دریاچه مصنوعی شانزدهم آبان ۹۵
ساختمان اداری حاج عبدالحسین یعقوبی نسب ۱۷ آبان ۱۳۹۵
ساختمان اداری حاج عبدالحسین یعقوبی نسب ۱۷ آبان ۹۵
دریاچه مصنوعی دانشگاه  20دی ماه
دریاچه مصنوعی۲۴ آذرماه
پارکینگ مسقف  خیر ساز  دانشگاه
ساختمان آموزشی حاج حسین یعقوبی نسب شهریور
دریاچه مصنوعی
نصب گلدسته های مسجد
موزه تاریخ طبیعی دانشگاه
یادمان شهدای گمنام
دریاچه مصنوعی دانشگاه
میدان اندیشه  استاد عباس  سحاب
سالن اجتماعات حاج ابراهیم نصیر
اتاق شورا و گردهمایی زنده یاد کاریابی
ساختمان مرکز بهداری 15 مهر
قرائت خانه شماره 2 قلم چی
درب جنوبی دانشگاه
ساختمان کلاسها ۱۳۹۴/۱/۲۶
نمای داخل ساختمان کلاسها۱۳۹۴/۱/۲۶
ساختمان کلاسهای آموزشی
ساختمان اداری یعقوبی نسب
یادمان شهدای گمنام دانشگاه