میز خدمت الکترونیکی دانشگاه تفرش

قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم به دانشگاه تفرش

 

به استناد بند 2 ماده (18) و در اجرای ماده (17) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" به شماره 1127128 مورخ 28/12/95 و به منظور  ارائه خدمات به ­موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت­مندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی و کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع، میزخدمت در قالب میزخدمت الکترونیکی و میزخدمت حضوری در دانشگاه تفرش استقرار یافت. میز خدمت الکترونیکی از طریق صفحه اصلی وب سایت دانشگاه بخش خدمات الکترونیک قابل دسترسی می باشد.

 

 

           خدمات قابل ارائه در میز خدمت الکترونیکی: 

                      

      حوزه ریاست

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

مدیریت پژوهشی و فناوری

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

تاسیسات فنی

 

 خدمات قابل ارائه در میز خدمت حضوری: