اخبار

بازدیدمعاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از دانشگاه تفرش

بازدیدمعاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از دانشگاه تفرش

دکتر رحیمی معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در جریان سفر دو روزه خود به استان مرکزی روز پنجشنبه ۲۹ آبان به اتفاق فرماندار شهرستان تفرش از آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی، امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه تفرش بازدید نمودند.

ادامه مطلب