آرشیو اخبار

در مراسم تقدیر از خیرین دانشگاه ساز تفرش کلنگ احداث ساختمان اداری -آموزشی خیر ساز دانشگاه تفرش به زمین زده شد.

کلنگ احداث ساختمان اداری-آموزشی که با مشارکت خیر نیکوکار حاج عبدالحسین یعقوبی نسب در زمینی به مساحت 1200 متر مربع احداث می گردد بر زمین زده شد.

ادامه مطلب