آرشیو اخبار

نشست هم اندیشی معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه ۴ کشوردر دانشگاه تفرش برگزار شد
با حضور معاونین آموزشی؛

نشست هم اندیشی معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه ۴ کشوردر دانشگاه تفرش برگزار شد

نشست هم اندیشی معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه چهار با حضور معاونان و مدیران آموزشی و تحصیلات تکمیلی و رئیس دانشگاه تفرش روز چهارشنبه بیست و چهارم مهرماه به میزبانی دانشگاه تفرش برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هیات رئیسه دانشگاه تفرش برگزار شد

نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هیات رئیسه دانشگاه تفرش برگزار شد

نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هیات رئیسه دانشگاه تفرش روز پنجشنبه ۱۸ مهرماه با حضور رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و روسای پردیس های این دانشگاه به میزبانی دانشگاه تفرش برگزار گردید.

ادامه مطلب