آرشیو اخبار

یک اثر دانشجویی از دانشگاه تفرش نامزد نهایی جشنواره تیتر۱۰ شد

یک اثر دانشجویی از دانشگاه تفرش نامزد نهایی جشنواره تیتر۱۰ شد

مقاله علمی فنی و مهندسی مجله تخصصی عمران دانشگاه تفرش با موضوع "مکانیسم خرابی پلاسکو و لزوم مطالعات مهندسی ایمنی"به سردبیری علی سورکی و نوشته شده توسط مجتبی احمدی نامزد نهایی جشنواره تیتر۱۰شد.

ادامه مطلب