آرشیو اخبار

عملیات آزاد سازی خرمشهر در سایه جهاد و پاسخ به ندای امام خمینی (ره) محقق شد
سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تفرش:

عملیات آزاد سازی خرمشهر در سایه جهاد و پاسخ به ندای امام خمینی (ره) محقق شد

سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تفرش گفت: عملیات آزاد سازی خرمشهر در سایه جهاد، شهادت، دینداری و پاسخ به ندای امام خمینی (ره) محقق شد.

ادامه مطلب