اخبار

اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه سازه‌های نانو لیفی در دانشگاه تفرش راه اندازی شد

اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه سازه‌های نانو لیفی در دانشگاه تفرش راه اندازی شد

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش گفت: اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه سازه‌های نانو لیفی در دانشگاه تفرش باهدف انجام تحقیقات در تولید و کاربرد در حوزه‌های مختلف راه‌اندازی شد.

ادامه مطلب
کارگروه تخصصی فلسفه دین و کلام جدید در دانشگاه تفرش برگزارشد
با حضور مسئولان دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها:

کارگروه تخصصی فلسفه دین و کلام جدید در دانشگاه تفرش برگزارشد

با حضور مسئولان دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها کارگروه تخصصی فلسفه دین و کلام جدید روز شنبه دوم شهریور در سالن گردهمایی کاریابی دانشگاه تفرش برگزار شد.

ادامه مطلب