آرشیو اخبار

تریبون آزاد دانشجویی با موضوع « انتخابات، بایدها ونباید های مجلس، انتظارات دانشجو از نمایندگان» در دانشگاه تفرش برگزار شد

به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش : تریبون آزاد دانشجویی با موضوع « انتخابات، بایدها ونباید های مجلس، انتظارات دانشجو از نمایندگان» برگزار شد

ادامه مطلب