رویدادها - آرشیو

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه تفرش برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه کارکنان روز سه شنبه دوم بهمن ماه، با حضور کارشناس شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در سالن اجتماعات حاج ابراهیم نصیر دانشگاه تفرش برگزار شد.

ادامه مطلب