رویدادها - آرشیو

برگزاری نشست اعضاءمحترم هیات علمی وهیات رئیسه دانشگاه تفرش با نماینده محترم تفرش در مجلس شورای اسلامی

برگزاری نشست اعضاءمحترم هیات علمی وهیات رئیسه دانشگاه تفرش با نماینده محترم تفرش در مجلس شورای اسلامی

نشست اعضاء محترم هیات علمی وهیات رئیسه دانشگاه تفرش با نماینده محترم مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه دوم مردادماه با حضور فرماندار محترم تفرش در محل دانشگاه تفرش برگزار شد.

ادامه مطلب