رویدادها

پیام وزیر علوم به مناسبت سال تحصیلی جدید

دکتر منصور غلامی، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، تأکید کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همگام با دانشگاهیان فرهیخته و متعهد همواره برای تثبیت و نهادینه کردن دانشگاه ایرانی ـ اسلامی از طریق رشد قانون‌گرایی، تکیه بر اعتدال و خردورزی و دفاع از حقوق دانشگاهیان کوشیده است.

ادامه مطلب
پیام تبریک هیئت رئیسه دانشگاه جهت ارتقاء مرتبه علمی دکتر حبیبی و دکتر  بنی عامریان

پیام تبریک هیئت رئیسه دانشگاه جهت ارتقاء مرتبه علمی دکتر حبیبی و دکتر بنی عامریان

هیئت رئیسه دانشگاه تفرش در پیام جداگانه ارتقاء مرتبه علمی دکتر محمد حبیبی عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و دکتر زهرا بنی عامریان عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک را به دانشیاری تبریک گفتند.

ادامه مطلب

پیام تبریک هیئت رئیسه دانشگاه جهت ارتقای مرتبه علمی اعضای محترم هیات علمی

هیئت رئیسه دانشگاه تفرش در پیام جداگانه ارتقاء مرتبه علمی دکتر عبدا... کیانژاد،دکتر بهزاد به نبیان از اعضای محترم هیات علمی گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری و دکتر محمودرضا شاهوردی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران را به استادیاری تبریک گفتند.

ادامه مطلب