اخبار

دستیابی دانشگاه تفرش به یک هندسه جدید با بازده بالا برای نیروگاه های دودکش خورشیدی
اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌ها در آموزش عالی؛

دستیابی دانشگاه تفرش به یک هندسه جدید با بازده بالا برای نیروگاه های دودکش خورشیدی

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش از دستیابی این دانشگاه به یک هندسه جدید با بازده بالا برای نیروگاه های دودکش خورشیدی خبر داد.

ادامه مطلب