اخبار

شیوه‌نامه بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

شیوه‌نامه بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

معاونت بهداشتی وزارت بهداشتی جزئیات شیوه نامه بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی را منتشر کرد. راهنمای گام دوم مبارزه با کووید ۱۹ (کرونا ویروس جدید) فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی منتشر شد.

ادامه مطلب